برنامه دوچرخه سواری در شب های نوروز 1389

در ایام نوروز 89 که گذشت، من و محمدجواد در چندین شب موفق به برگزاری چند برنامه شدیم که برای شروع اولیه ورزش دوچرخه سواری خوب بود، و توانستیم چندین شب از دماوند تا چشمه اعلاء را رکاب بزنیم، این برنامه ها که عموما از ساعت 8 شب شروع می شد و تا ساعت 9:30 به طول می انجامید.

در یک شب از این برنامه ها هم 4 نفر از اعضاء گروه شرکت داشتند که از دماوند تا چشمه اعلاء و از آنجا به اوره و دشتمزار رفتیم. من و محمدجواد و امیر و طاها، 4 نفری بوریم که د این برنامه حضور داشتیم.

در روزهای 12 و 13 فروردین هم من و محمدجواد با دوچرخه تا پای دیواره تل کمر رفتیم و در آنجا تا ظهر مشغول سنگ نوردی بودیم.

 

 

/ 2 نظر / 47 بازدید

بادرودواحترام. کارجالبی می کنید. زرد و برقرارباشید.